Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014
Tytuł równoległy: The sense of security in the Polish society. Changes over the period 2002-2014
Autor: Kanar, Mirosława
URI: http://hdl.handle.net/11331/2222
Date: 2017-12-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (3) 2017, s. 70-87
Abstract: artykule podjęto problematykę poczucia bezpieczeństwa w Polsce na przestrzeni lat 2002 - 2014. Składa się on z części metodologicznej, w której przedstawiony jest sposób przeprowadzania badań Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS) w Polsce oraz metodologia zastosowana podczas konstruowania opracowania. W dalszej części ukazana jest analiza wyników badań poczucia bezpieczeństwa w oparciu o kryterium: płci, regionu zamieszkania, doświadczenia napadu, zaufania wobec Policji oraz innych ludzi. Blisko połowa osób, które doświadczyły napadu, bądź osoby im bliskie, w przeciągu ostatnich 5 lat czuje zagrożenie w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Badania wykazały, że zaufanie do Policji wpływa na poczucie bezpieczeństwa Polaków – respondenci w mniejszym stopniu czują zagrożenie, jeżeli ich poziom zaufania do Policji jest wyższy. Z przeprowadzonych przez ESS badań wynika, że poczucie bezpieczeństwa zwiększyło się na przestrzeni 12 lat, a region zamieszkania warunkuje poczucie bezpieczeństwa. Podsumowaniem artykułu jest ukazanie zgodności założonych hipotez autora opracowania z przedstawionymi wynikami badań.
Description: The problem undertaken in this article is the sense of security in Poland over the period 2002 - 2014. The article comprises a methodological part, in which the author presents the way of carrying out the European Social Survey (ESS) in Poland as well as it describes the methodology applied for this study. The subsequent part illustrates the analysis of the results of the research on the sense of security, on the basis of the following criteria: sex, the area of residence, the experience of being attacked, trust towards the Police and other people. Nearly half of the people who experienced an attack in the last five years or people being close to them, feel threatened in their area of living. Studies show that trust towards the Police influences the sense of security of the Poles – the respondents feel less endangered, if their trust in the Police is higher. The results of the research conducted by ESS show, that the sense of security has increased throughout the last twelve years, and the region of living affects the sense of security. The conclusion of the article reveals that results of the research confirm the hypothesis which the author assumed.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics