Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?
Tytuł równoległy: Redefinitions and adaptations. The Nordic non-alliance epilogue?
Autor: Jarnicki, Damian
URI: http://hdl.handle.net/11331/2221
Data: 2017-12-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (3) 2017, s. 51-69
Streszczenie: Dowodów świadczących o przebudowie obecnego ładu międzynarodowego ciągle przybywa. Jednym z nich jest fakt „audytu bezpieczeństwa”, przeprowadzanego przez państwa skandynawskie prowadzące dotychczas politykę neutralności. Dyskurs społeczno-polityczny w Szwecji i Finlandii świadczy o tym, iż państwa będące dotychczas pod swoistą powłoką gwarancji międzynarodowych, na podstawie bardziej lub mniej znanych ogółowi powodów skonstatowały, iż być może nie jest to już czas prawa międzynarodowego, a czas realpolitik. To symptomatyczny proces, wymagający szerszego spojrzenia i przeanalizowania. Jest to szczególnie ważne w kontekście czasu, zdiagnozowanego przez autora jako era radykalnych przewartościowań i nieuchronnych adaptacji w materii doktryn i polityk bezpieczeństwa państw we współczesnym świecie. Swoistą rekonkwistę znaczenia w tych przewartościowaniach zalicza aspekt siłowy.
Opis: There is more and more evidence for the reconstruction of the current international order. One of them is “the security audit” conducted by the Scandinavian countries which maintain neutrality. Socio-political discourse in Sweden and Finland proves that the countries which so far have been under a kind of shell of the international guarantees, taking into account the arguments which the public opinion is more or less aware of, came to the conclusion on that perhaps this is no longer the time for the rule of international law, but it is the time for realpolitik instead. It is a symptomatic process which requires a broader look and a deeper analysis. This is particularly important in the context of the time, diagnosed by

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki