Miejsce Policji w życiu społecznym

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wierzbicki, Marcin
dc.date.accessioned 2019-01-18T10:29:08Z
dc.date.available 2019-01-18T10:29:08Z
dc.date.issued 2017-01-15
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (3) 2017, s. 145-157 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2211
dc.description Police fully recognizably plays an important role in life of every citizen. Without an adequate level of security of social life and economic would be much more difficult.This article makes an attempt to present the role of the police in a modern society.Indicate the source and essence of the social demand for police services and the impact of social expectations on the manner in which the ranking police tasks. Determination of the ratio between the use of repression and the performance of the role of guardian is a difficult and complex task. In order to ensure their security, every citizen is obliged to waive part of their liberties and freedom. The huge influence of the mass media to create awareness of social causes Police is also involved in the creation of channels of information favorable in relation institution-citizen. en
dc.description.abstract Policja pełni niekwestionowanie ważną funkcję w życiu każdego obywatela. Bez zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa życie społeczne oraz gospodarcze byłoby znacznie utrudnione. Artykuł podejmuje próbę przedstawienia roli Policji we współczesnym społeczeństwie. Wskazuje źródło i istotę społecznego zapotrzebowanie na usługi policyjne, a także wpływ oczekiwań społecznych na sposób realizowania postawionych Policji zadań. Określenie proporcji pomiędzy stosowaniem represji a pełnieniem roli opiekuna jest trudnym i złożonym zadaniem. W celu zapewnieniu sobie bezpieczeństwa każdy obywatel jest zobligowany do zrzeczenia się części swoich swobód i wolności. Ogromny wpływ środków masowego przekazu na kreowanie świadomości społecznej powoduje, że Policja również zajmuje się tworzeniem kanałów informacyjnych, korzystnych w relacji instytucja-obywatel. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo wewnętrzne pl
dc.subject Policja pl
dc.subject Społeczeństwo pl
dc.subject Internal security en
dc.subject Police en
dc.subject Society en
dc.title Miejsce Policji w życiu społecznym pl
dc.title.alternative Place of the Police in a social life en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics