The purposes of the Russian-Ukrainian hybrid war

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The purposes of the Russian-Ukrainian hybrid war
Tytuł równoległy: Cele rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej
Autor: Andrievskiĭ, Timur
URI: http://hdl.handle.net/11331/2202
Date: 2017-12-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (3) 2017, s. 189-198
Abstract: The aim of the article is to present the idea that Russian-Ukrainian hybrid war influences the world order and international relations. It also points to the fact that Russia exploits new digital technology in this conflict. Furthermore, the article emphasizes the use of fake news, propaganda, interference in the election processes and cybernetic attacks that are a new weapon of the new generation warfare – hybrid war or war of the information society. Moreover, the author describes the activities that Russian Federation has undertaken in Estonia since 2007 and it also illustrates the purpose of Russian aggressive measures. The author makes an attempt to prove that the main purpose of Russian-Ukrainian hybrid war is to create chaos, undermine the values of the democratic world and cultivate a comprehensive atmosphere of mistrust and nihilism. Additionally, it is stated that the aggressor uses the very institutes of democracy and their weaknesses as a weapon.
Description: Celem tego artykułu jest zaprezentowanie, że rosyjsko-ukraińska wojna hybrydowa wpływa na ład światowy i stosunki międzynarodowe. Wskazuje również na fakt, że Rosja wykorzystuje w tym konflikcie nowe technologie cyfrowe. Ponadto artykuł podkreśla wykorzystanie fake news, propagandy, zakłóceń w procesach wyborczych i ataków cybernetycznych, które są nową bronią w wojnie nowej generacji – wojnie hybrydowej lub wojnie społeczeństwa informacyjnego. Ponadto Autor opisuje działania, które w Estonii od 2007 prowadzi Federacja Rosyjska i prezentuje środki agresywnych rosyjskich działań. Autor podejmuje również próbę wykazania, że głównym celem rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej jest stworzenie chaosu, podważenie wartości demokratycznych na świecie i pielęgnowanie atmosfery nieufności i nihilizmu. Ponadto stwierdza, że agresor wykorzystuje jako broń instytucje demokratyczne i ich słabości.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics