Влияние миграционных процессов на природоохранную деятельность

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Влияние миграционных процессов на природоохранную деятельность
Tytuł równoległy: Wpływ procesów migracyjnych na ochronę środowiska
Autor: Zakharov, Aleksandr Viacheslavоvich
URI: http://hdl.handle.net/11331/2198
Date: 2017-01-15
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (3) 2017, s. 39-47
Abstract: Автором в статье рассматривается вопрос взаимосвязи между миграционными процессами и экологической ситуацией, которая является одним из факторов, влияющих на переселение людей. Приводится характеристика естественных и антропогенных форм воздействия на экологию, которые прямо влияют на возможность принятия определённых политических решений на государственном уровне, что ведёт к усилению миграционных потоков. Отстаивается точка зрения, что глобализирующее мировое сообщество взаимодействует с окружающей средой на самом высоком уровне, а следовательно миграционные потоки перестают быть вопросом двусторонних отношений между парой государств, а приобретают системный общечеловеческих характер, а, следовательно, требуют совместного решения, путём регулирования форм воздействия на окружающую среду.
Description: Autor w artykule rozpatruje kwestie wzajemnego powiązania procesów migracyjnych i sytuacji ekologicznej, która stanowi jeden z czynników, wpływających na przemieszczanie się ludzi. Prezentowana jest charakterystyka naturalnych i antropogenicznych form oddziaływania na przyrodę, bezpośrednio wpływających na podjęcie określonych decyzji politycznych na poziomie państwowym, które prowadzą do nasilenia się strumieni migracji. Autor wychodzi z założenia, że w epoce globalizacji społeczeństwo światowe zaczyna oddziaływać na środowisko naturalne, na zwiększanie się poziomu jego jakości, co oznacza, że kanały migracyjne przestają być sprawą dwustronnych relacji pomiędzy parą państw, a przyjmują wymiar problemu ogólnoludzkiego, rozwiązanie którego leży w domenie uregulowania form wpływu na środowisko naturalne.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics