The optimization of human resources: trends of national security

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Makštutis, Antanas
dc.contributor.author Makštutytė, Laura
dc.date.accessioned 2019-01-15T12:53:06Z
dc.date.available 2019-01-15T12:53:06Z
dc.date.issued 2017-01-15
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Nr 1 (3) 2017, s. 22-38. pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2196
dc.description W pracy przeanalizowano państwową strategię zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do polityki pełnego zatrudnienia w warunkach globalizacji. Artykuł ma na celu zbadać integrację państwowego systemu zarządzania (SMS) i społecznego systemu samozarządzania (SSMS) wspólnego dla obszaru Unii Europejskiej (UE) w warunkach globalizacji. Autorzy przedstawiają modele badań łańcucha integracji państwa i społeczeństw, który odpowiada polityce pełnego zatrudnienia w warunkach globalizacji. Integracja łańcucha strategii państwa synchronizuje kluczowe procesy społeczne dla zasobów ludzkich w odniesieniu do pełnego zatrudnienia ekonomii rozwoju wspólnego dla obszaru Unii Europejskiej i NATO w warunkach globalizacji. Prezentowane są wyniki stanu bezpieczeństwa narodowego oraz prognozy; wnioski i zalecenia dotyczące poprawy zarządzania państwem i społeczeństwem, ukazane w przyszłych tendencjach. Prezentuje się również trendy rozwoju zasobów ludzkich w warunkach funkcjonowania Litwy. pl
dc.description.abstract The paper analyzes the state strategy of human resource for full employment policies in the globalization conditions. This paper aims to examine the integration of state man-agement system (SMS) and society self-management system (SSMS) common in European Union (EU) area in the globalization conditions. Authors present a research models of state and society chain of integration which responds to human resource full employment policies in the globalization conditions. Integration of the state strategy chain synchronizes the key processes in terms of society for human resource full employment of development economics common for EU and NATO area in the globalization conditions. The results of national security now and in future are presented; conclusions and recommendations for improving the management of state and society future trends and the development of human resources trends under the conditions of Lithuania are formulated. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Employees pl
dc.subject Employment pl
dc.subject European Union pl
dc.subject Globalization pl
dc.subject Human Resources Management (HRM) pl
dc.subject Poland pl
dc.subject Globalizacja pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Pracownicy pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject Zatrudnienie pl
dc.title The optimization of human resources: trends of national security pl
dc.title.alternative Optymalizacja zasobów ludzkich: trendy bezpieczeństwa narodowego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics