Współczesne technologie informatyczne: szanse i zagrożenia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współczesne technologie informatyczne: szanse i zagrożenia
Tytuł równoległy: Modern information technologies: opportunities and threats
Autor: Ciekanowski, Zbigniew; Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/2195
Date: 2017-01-15
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1(3) 2017, s.8-21
Abstract: Dynamiczny rozwój informatyki spowodował że człowiek jest coraz bardziej uzależniony od komputerów i pochodnych urządzeń. Jeszcze na początku lat 80. XX wieku komputer był jedynie narzędziem, którego głównym przeznaczeniem było wykonywanie skomplikowanych obliczeń naukowych lub użycie w celach militarnych. Obecnie urządzania teleinformatyczne towarzyszą człowiekowi praktycznie w każdym aspekcie jego życia, począwszy od wykonywania zadań służbowych, na relaksie i utrzymywaniu kontaktów ze znajomymi kończąc. Technologie informatyczne zdominowały sposób zarządzania państwem wraz z jego kluczowymi elementami, do których należy m.in. infrastruktura krytyczna. Wraz z rosnącym uzależnieniem funkcjonowania społeczeństwa od technologii informatycznych rosną również za-grożenia płynące z ataków w cyberprzestrzeni. Fakt ten wykorzystują organizacje terrorystyczne, co owocuje pojawieniem się nowego, groźnego dla świata zagrożenia – cyberterroryzmu.
Description: The dynamic development of information technology has caused that man is becoming more and more dependent on computers and related devices. At the beginning of the 1980s computer was only a tool which main purpose was to perform complex scientific calculations or use in military purposes. Currently, the telecommunication devices accompany man in almost every aspect of life, starting with performing the work tasks, relaxation and maintaining contacts with friends. Information technology dominated the state management with its key elements, one of which is, among others, critical infrastructure. With the growing addiction of society from information technology, also threats from the attacks in cyberspace grow. This fact is used by terrorist organizations, which results in the emergence of a new, dangerous for the world, threat - cyberterrorism

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics