Cyberinstrumenty we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie. Perspektywa bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i instytucji państwa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wyrębek, Henryk pl
dc.contributor.advisor Stefaniuk, Tomasz [promotor pomocniczy] pl
dc.contributor.author Absi, Jamil
dc.date.accessioned 2019-01-11T06:54:02Z
dc.date.available 2019-01-11T06:54:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2192
dc.description Wydział Humanistyczny pl
dc.description.abstract The Middle East should be considered one of the most distinct geopolitical regions in today’s international relations. In geographical terms, the region is commonly taken to include West Asia and North Africa; its territorial range significantly overlaps the so-called Arab world. And yet if we want to outline the boundaries of the region in geopolitical terms, confining it to the areas inhabited by the Arab nations would be too much of a simplification. The central part of the Middle East is the so-called Levant sub-region which comprises the area of Egypt, and the countries of the Fertile Crescent, namely Jordan, Syria and Israel. Another two sub-regions are areas that remain homogeneous in social and political terms: one is the Maghreb sub-region with Libya, Algeria, Morocco, Tunisia, and the other one the Persian Gulf sub-region including Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, the United Arab Emirates and Yemen. The distinctive nature of the latter is determined by two factors, namely the geographical location with the Persian Gulf as the axis and the socio-political similarities between the countries of the region. Invariably associated with enormous oil reserves, the Middle East is also viewed as one of the most turbulent and unstable regions of the world. The focus of my research is on cyber terrorism in terms of identifying the central concept and the complexity of cyberspace threats as well as the potential use of cyber instruments to help states and international organisations achieve their goals. The period of research covered contemporary military conflicts from the date of the WTC attack in New York in 2001 until 2016. The dissertation shows the results of the research in how the particular states have attempted to engage cyber instruments to fight terrorism. The research is centred on the root causes of contemporary conflicts in the Middle East, which include history, geographical aspects and religious beliefs as well as cyber instruments used to stage terrorist attacks in cyberspace. In my dissertation I provide a description of the practical application of cyber instruments in contemporary conflicts in the Middle East with special focus on actions that combine the potential of ICT solutions with classic acts of terrorism and explain the ideology that drives them. I also give an account of the development of ICT technologies and explain the central idea behind cyber terrorism, analyse selected cyber attacks and show how to respond to and defend against them. A comparative analysis of cybercrime has been conducted which rests on Omani and Polish law, and strategies to ensure cyberspace security have also been discussed. en
dc.description.abstract Bliski Wschód (ang. Middle East) należy uznać za jeden z najbardziej wyodrębnionych we współczesnych stosunkach międzynarodowych regionów polityczno-geograficznych. W sensie geograficznym uznaje się,że region ten obejmuje obszary północnej Afryki oraz Azji Zachodniej. W znacznej mierze jego zasięg terytorialny pokrywa się z tzw. Światem arabskim. Tym niemniej ograniczanie się tylko do obszaru zamieszkiwanego przez ludność arabską stanowi nazbyt daleko idące uproszczenie, jeśli dążymy do geograficzno-politycznego definiowania ram przestrzennych regionu. W przypadku Bliskiego Wschodu część centralną stanowi tzw. subregion Lewantu, na którego obszarze znajdują się państwa takie, jak: Egipt, oraz państwa żyznego półksiężyca, czyli Jordania, Syria oraz Izrael. Kolejne dwa subregiony są obszarami, które zachowują istotną wewnętrzną spójność o charakterze społeczno-politycznym. Pierwszy z nich stanowi subregion Maghrebu obejmujący takie kraje, jak: Libia, Algieria, Maroko, Tunezja. Natomiast kolejny stanowi subregion Zatoki Arabskiej, w którego skład wchodzą takie państwa, jak: Irak, Iran, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Jemen. W przypadku tego ostatniego subregionu dwa czynniki decydują o jego wyodrębnieniu. Są to: ulokowanie geograficzne, którego główną oś stanowi Zatoka Perska, oraz podobieństwa społeczno-polityczne państw regionu. Obszar Bliskiego Wschodu nieodłącznie jest kojarzony z ogromnymi zasobami naturalnymi ropy naftowej. Jednocześnie uchodzi też za jeden z najbardziej niespokojnych i niestabilnych zakątków świata. Główny kierunek badań w pracy został położony na cyberterroryzm, w zakresie określenia istoty i złożoności zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz możliwości wykorzystania cyberinstrumentów na poziomie aktywności podejmowanej przez państwa jak i organizacje międzynarodowe. Okres badawczy obejmował współczesne konflikty zbrojne datowane od ataku na World Trade Centre w Nowym Jorku w 2001 roku do 2016 roku. Przedstawione zostały wyniki badań z podejmowanych przez państwa prób zastosowania cyberinstrumentów w walce z terroryzmem. Praca jest ukierunkowana na aspekty uwarunkowań współczesnych konfliktów na Bliskim Wschodzie na które wpływają: historia, uwarunkowania geograficzne oraz przekonania religijne, oraz cyberinstrumenty, które są używane do ataków terrorystycznych w cyberprzestrzeni. W dysertacji przedstawiłem zastosowanie w praktyce cyberinstrumentów we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem działań łączących osiągnięcia teleinformatyczne z klasycznymi aktami terroru oraz wyjaśnię ich podłoże ideologiczne. Omówiłem rozwój technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych iistotę cyberterroryzmu, poddałem analizie przykłady ataków cybernetycznych, a także sposobów reagowania na nie i obrony przed nimi. Studium porównawcze zjawiska cyberprzestępczości przeprowadzone zostało w oparciu o przepisy prawa omańskiego i polskiego, omówione zostały także strategie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. pl
dc.language.iso pl pl
dc.subject Cyberinstrumenty pl
dc.subject Cyberkonflikty pl
dc.subject Cyberbezpieczeństwo pl
dc.subject Cyberterroryzm pl
dc.subject Bliski Wschód pl
dc.subject Oman pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Strategia bezpieczeństwa pl
dc.subject Cyber instruments pl
dc.subject Cyber conflicts pl
dc.subject Cyber security pl
dc.subject Cyber terrorism pl
dc.subject Middle East pl
dc.subject Oman pl
dc.subject Poland pl
dc.subject Security strategy pl
dc.title Cyberinstrumenty we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie. Perspektywa bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i instytucji państwa pl
dc.title.alternative Cyber instruments in today's conflicts in the Middle East. Security of individuals, the society and the state pl
dc.type Thesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics