Size diversity shaping financial condition of rural communes of Siedlce subregion

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Size diversity shaping financial condition of rural communes of Siedlce subregion
Tytuł równoległy: Zróżnicowanie zmiennych kształtujących kondycję finansową gmin wiejskich podregionu siedleckiego
Autor: Wakuła, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/2189
Data: 2018-12
Źródło: Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 20 (6), s. 224-233
Streszczenie: Kondycja finansowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego jest zjawiskiem złożonym. Przez wielu autorów utożsamiana jest ona z sytuacją finansową danej gminy. Znajomość czynników wpływających na nią ułatwia organom zarządzającym jednostkami samorządu terytorialnego podejmowanie właściwych decyzji finansowych. Celem artykułu jest próba oceny zróżnicowania czynników kształtujących stan finansów gmin podregionu siedleckiego w latach 2014-2016. Niezbędne dane zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych. Do opisu kształtowania się poziomu poszczególnych zmiennych w podregionie siedleckim wykorzystano miary tendencji centralnej, miary rozproszenia i koncentracji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gminy z badanego terenu są najbardziej zróżnicowanie pod względem dochodów własnych. Natomiast najbardziej jednorodną grupę stanowią pod względem cyklu rotacji środków budżetowych.
Opis: Units of local government play a significant role in fulfilling the needs of local and regional communities. Decision-making processes taking place within financial economy of basic units of territorial selfgovernment have significant consequences concerning social and economic development, and finally they influence the quality of life of local communities. While making financial decisions, particular analytic tools as well as numerous financial instruments should be applied. Being aware of the present and future financial situation is essential while making decisions concerning finance. Financial condition is a phenomenon influenced by many variables. Despite multifaceted character of the phenomenon, knowledge on the real financial condition of particular units of territorial government is undoubtedly essential. It allows local authorities to compare the situation in the unit with the one of neighboring units of the local government. The knowledge also provides those in power with important information while making financial decisions

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki