Ekonomiczne skutki mobbingu w miejscu pracy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Ekonomiczne skutki mobbingu w miejscu pracy
Autor: Szarek, Stanisław; Szarek, Ewelina
URI: http://hdl.handle.net/11331/2185
Data: 2018-12-10
Streszczenie: Celem artykułu było szczegółowe określenie strat pieniężnych, spowodowanych przez mobbing w miejscu pracy w Polsce, na podstawie danych makroekonomicznych za 2017 rok. Po określeniu skali mobbingu i skutków, jakie ponoszą w związku z jego występowaniem pracownicy, określono pieniężną wartość strat generowanych na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym i społecznym. Stwierdzono, że wartość tych strat mieści się w przedziale od 2,07% do 4,59% całkowitego PKB Polski. Największe koszty mobbingu ponoszą przedsiębiorstwa, a ich udział w całkowitych kosztach wyniósł ponad 77%.
Opis: Polskojęzyczna wersja artykułu "Economic effects of mobbing and violence in the workplace" , który ukazał się w czasopiśmie: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - T. 19, z. 3, cz. 2 (2018), s. 255-269

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki