Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw
Tytuł równoległy: Increasing importance of packaging in the process of communication market enterprises
Autor: Nowogródzka, Teresa; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nyszk, Wojciech
URI: http://hdl.handle.net/11331/2177
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 67-85
Abstract: W opracowaniu zwrócono uwagę na istotny aspekt znaczenia opakowania i jego roli w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Pierwszy kontakt konsumenta z produktem występuje najczęściej poprzez opakowanie. Walory opakowania często decydują o zainteresowaniu produktem. Opakowanie dawniej było rozumiane tradycyjnie jako środek zabezpieczający produkt w procesie dystrybucji, transportu czy magazynowania; obecnie staje się coraz częściej skutecznym sposobem komunikowania się firmy z otoczeniem. Zmiana funkcji opakowania wiąże się ze wzrostem znaczenia sprzedaży samoobsługowej, a także rozwojem handlu detalicznego. Klient kupuje bardzo często „oczami”, co oznacza, że instynktownie sięga po produkt, który jest estetycznie opakowany i wygodny w konsumpcji. Dlatego też obecnie opakowanie powinno być tak zaprojektowane, aby działało na psychikę kupującego, zmuszając go do świadomego bądź podświadomego wyboru określonego produktu. Przy projektowaniu opakowań coraz bardziej istotną rolę odgrywa funkcja informacyjno-promocyjna opakowań. Właściwe ukształtowanie opakowania produktu stanowi integralną część strategii marketingowej, może też przyczynić się do wzrostu konkurencyjności produktu i zainteresowania się nim nabywców
Description: The paper highlights the important aspect of the significance of packaging and its role in the enterprise communication market. The first contact of the consumer with the product usually occurs through the packaging. Qualities of packaging often determine the interest in product. Formerly packaging was traditionally understood as a means to protect the product in the process of distribution, transport or storage; now it becomes more and more effective for the company to communicate with the environment. Changing the function of packaging is associated with the increase in importance of self-service, as well as retail development. The customer very often buys with his/her "eyes", which means that he/she insti nctively reaches for the product which is aesthetically packed and easy to consume. Therefore, the current package should be designed to act on the psyche of the buyer, forcing him to a conscious or subconscious choice of a specific product. When designing packaging an increasingly important role is played by the function of information and promotional packaging. The proper configuration of product packaging is an integral part of your market strategy, it can also contribute to the competitivenessof the product, and interest in the buyer

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics