Polskie migracje w świetle procesów globalnych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Gieorgica, J. Paweł
dc.date.accessioned 2018-11-16T12:15:30Z
dc.date.available 2018-11-16T12:15:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-83-65611-74-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2176
dc.description.abstract Tematem prezentowanej monografii są aktualne zagadnienia związane z procesami migracji ludzi, ale także przepływami kapitału i idei, jakie miały miejsce w wymiarze globalnym i regionalnym w okresie ostatnich kilku dekad. Wybór ten został podyktowany wielką wagą, jaka przywiązywana jest w świecie do dynamiki oraz konsekwencji masowych migracji, które w całym tym okresie przybierały na sile i znaczeniu. Konieczność przeanalizowania wspomnianego zagadnienia wynikała także z konsekwencji społecznych i ekonomicznych, jakie wszystkie te przepływy wywarły na świat oraz polską politykę przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego i modernizacji pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Presscom Sp. z o. o. pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.subject Cudzoziemcy pl
dc.subject Emigracja zarobkowa pl
dc.subject Globalizacja pl
dc.subject Migracje pl
dc.subject Polacy za granicą pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Rynek pracy pl
dc.subject Economic emigration pl
dc.subject Foreigners pl
dc.subject Globalization pl
dc.subject Labour market pl
dc.subject Migrations pl
dc.subject Poland 21st century pl
dc.subject Poles abroad pl
dc.title Polskie migracje w świetle procesów globalnych pl
dc.type Book pl


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki