The improvement of international touristic business based on the model of informational products distribution

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The improvement of international touristic business based on the model of informational products distribution
Tytuł równoległy: Doskonalenie międzynarodowego biznesu turystycznego w oparciu o model dystrybucji produktów informacyjnych
Autor: Sazonets, Olga; Hankina, Marianna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2172
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 15-22
Abstract: In the paper statistical data of Information technology development during 2008-2017 and a further forecast till 2019 are presented. They were found to increase by 115 billion dollars. The authors present references on the basis of using methods of dynamic programming in economic processes. Being based on the algorithm of building the model of dynamic programming the problem of the optimal distribution of information products among tourist enterprises functioning in the city of Dnipro (Ukraine) is solved. The purposeful function and restrictions concerning the problem of optimizing the usage of programming products are presented. As a result of calculations of the optimal distribution of information products among tourist enterprises the purposeful function is received, that shows the maximum additional income which constitutes 349000 thousand UAH. Information products are distributed as follows: the capacity of tourist operators is 6000 UAH, the capacity of tourist agencies is 5250 UAH, the capacity of aviation ticket offices is 750 UAH, the capacity of excursion bureaus is 3000, the capacity of enterprises of sports tourism is 2250 UAH, the capacity of enterprises of entrance/departure tourism is 2250 UAH It was revealed that the needs of tourist enterprises of the city of Dnipro in information products are fully provided.
Description: W artykule przedstawiono dane statystyczne na temat rozwoju technologii informacyjnych w latach 2008-2017 oraz przewidywany trend do 2019 r. Stwierdzono wzrost o 115 mld dolarów. Autorzy odnoszą się do stosowania podstawowych metod programowania dynamicznego w procesach gospodarczych. W oparciu o algorytm do konstruowania modelu programowania dynamicznego rozwiązano problem optymalnej dystrybucji produktów informacyjnych wśród przedsiębiorstw turystycznych działających w mieście Dniepr (Ukraina). Przedstawiono funkcję celu i ograniczenia dotyczące problemu optymalizacji wykorzystania produktów programistycznych. W wyniku obliczeń optymalnej dystrybucji produktów informacyjnych wśród przedsiębiorstw turystycznych uzyskano funkcję celu, która pokazuje maksymalny dodatkowy dochód w wysokości 349 000 tys. hrn. Produkty informacyjne są rozmieszczone następująco: pojemność operatorów turystycznych wynosi 6000 hrn., pojemność biur podróży - 5250 hrn., pojemność lotniczych kas biletowych - 750 hrn., pojemność biur turystycznych - 3000 hrn., pojemność przedsiębiorstw turystyki sportowej 2250 hrn., pojemność przedsiębiorstw turystyki przyjazdowej / wyjazdowej - 2250 hrn. Stwierdzono, że potrzeby przedsiębiorstw turystycznych miasta Dniepr w zakresie produktów informacyjnych są w pełni zaspokojone.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics