Skuteczność e-learningu i jego opłacalność w obszarze logistyki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Skuteczność e-learningu i jego opłacalność w obszarze logistyki
Tytuł równoległy: Effectiveness of e-learning and its profitability in the area of logistics
Autor: Adamowicz, Mieczysław; Pyra, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2170
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 77-82
Abstract: Współczesne rozwiązania e-learningowe, oparte na metodach nauki online, mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi kursami i szkoleniami. Należą do nich stały dostęp do materiałów i prezentacji multimedialnych oraz materiałów wideo, interaktywne sposoby sprawdzania postępów oraz dopasowane do uczestników tempo nauki. Często uczestnictwo w tego rodzaju kursach jest tańsze niż w kursach i szkoleniach tradycyjnych. Czy te rozwiązania są skuteczne w przypadku podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu logistyki? Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie przypadku grupy 30 studentów, którzy korzystali z internetowego kursu – Elektroniczna Platforma Logistyczna – przygotowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W artykule przedstawiono istotę rozwiązań e-learningowych, charakterystykę i możliwości Elektronicznej Platformy Logistycznej, definicję oceny skuteczności i efektywności szkolenia. Za cel badania przyjęto próbę oceny efektywności internetowego szkolenia na odległość w zakresie logistyki z wykorzystaniem statystycznej analizy testów kompetencji, którym zostali poddani studenci na wejściu (przed szkoleniem) i wyjściu (po szkoleniu). Na podstawie oceny ich postępów podjęto również próbę określenia wyceny przyrostu kwalifikacji na skutek nauki poprzez obliczenie przyrostu wartości kapitału ludzkiego absolwenta szkolenia e-learningowego.
Description: Modern e-learning solutions, based on online learning methods, have many advantages over traditional courses and training. These include permanent access to multimedia materials and presentations as well as video materials, interactive ways to check progress and a learning pace that suits participants. Often participation in such courses is cheaper than in traditional courses and training. Are these solutions effective when increasing the level of knowledge in the field of logistics? This study aims to present the case of a group of 30 students who used the online course - Electronic Logistics Platform - prepared by the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan. The article presents the essence of e-learning solutions, the characteristics and capabilities of the Electronic Logistics Platform, the definition of the effectiveness and efficiency assessment of the training. For the aim of research, an attempt to evaluate the e-learning effectiveness in the field of logistics using statistical analysis of competency tests, which students were subjected to at the entrance (before training) and exit (after training) was adopted. Based on the assessment of their progress, an effort was made to determine the valuation of the increase in qualifications as a result of learning by calculating the increase in human capital value of the e-learning graduate.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics