Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej
Tytuł równoległy: Customer service as an added value in a service organization on the example of a telecommunications company
Autor: Dziwulski, Jacek; Harasim, Wiesław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2169
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 69-76
Abstract: W artykule przedstawiono wybrane elementy obsługi klienta mające wpływ na tworzenie wartości dodanej i kreowanie konkurencyjności organizacji na rynku globalnym. Przeprowadzono badania studialne dotyczące obsługi klienta jako wartości dodanej organizacji. Celem badań empirycznych są potrzeby i oczekiwania klientów, jako technikę badawczą zastosowano technikę ankietową. Kwestionariusz ankiety składa się z 16 pytań o charakterze zamkniętym. Pierwsza część pytań odnosi się do obsługi w punktach stacjonarnych, a druga część do obsługi za pośrednictwem Infonetii. Wskazano najistotniejsze kierunki zmian w zarządzaniu strategicznym organizacją.
Description: The article presents selected elements of customer service that have an impact on creating added value and creating the organization's competitiveness on the global market. Studies on customer service as an added value of the organization were carried out. The aim of empirical research are the needs and expectations of clients, as a research procedure, the questionnaire technique was used. The questionnaire consists of 16 closed questions. The first part of the questionnaire refers to the service at stationary points, and the second part to the service via Infonetia. The most important directions of changes in the management of the strategic organ-ization were indicated.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics