Style kierowania jako element zarządzania zespołem w jednostkach instytucji publicznej na przykładzie wydziałów technologii generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Polecki, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2018-11-06T09:02:33Z
dc.date.available 2018-11-06T09:02:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 55-62 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2167
dc.description This article contains identification of targeting styles among the staff of the public institution of the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA). The study aims to indicate the dominant style of targeting and managing among the individuals holding manage-rial positions in the technology department of the GDDKiA. These people were not properly trained in this area of management, which led them to develop their own, often intuitive, management and management styles. The article uses contemporary concepts of management styles, supplemented with analytical data. After statistical analysis of the results of the above-mentioned studies, the dominant management style was determined for both the whole group under study as well as the individual managerial positions, taking into account the gender of managers. pl
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę zidentyfikowania stylów kierowania wśród kadry kierowniczej jednostki instytucji publicznej, jaką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Celem opracowania jest wskazanie dominującego stylu kierowania i zarządzania zespołem wśród osób, które zajmują stanowiska kierownicze w wydziałach technologii terenowych oddziałów GDDKiA. Osoby te nie zostały odpowiednio przeszkolone w tym obszarze zarządzania, musiały więc wypracować własne, często intuicyjne, sposoby zarządzania i style kierowania. W artykule wykorzystano współczesne koncepcje stylów kierowania, uzupełnione o analizy z wykorzystaniem badań ankietowych (test LASI, „karta sylwetki”, „siatka kierownicza”). Po analizie statystycznej uzyskanych wyników wyżej wymienionych badań został określony dominujący styl kierowania zarówno dla całej badanej grupy, jak i dla poszczególnych stanowisk kierowniczych z uwzględnieniem płci kierowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Instytucja publiczna pl
dc.subject Kadra kierownicza pl
dc.subject Style kierowania pl
dc.subject Management styles pl
dc.subject Managerial staff pl
dc.subject Public institution pl
dc.title Style kierowania jako element zarządzania zespołem w jednostkach instytucji publicznej na przykładzie wydziałów technologii generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad pl
dc.title.alternative Management styles as an element of team management in a public institution unit on the example of departments of technology of the general directorate for national roads and motorways pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics