Trust and distrust as distinct concepts. A framework for the public sector

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Trust and distrust as distinct concepts. A framework for the public sector
Tytuł równoległy: Zaufanie i nieufność jako różne koncepcje. Ramy pojęciowe dla sektora publicznego
Autor: Marzec, Małgorzata; Świrska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2166
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. s. 45-53
Abstract: In the global rankings of generalized trust, Poland occupies a low position. Polish people are rather distrustful. Analyses of trust endeavour to isolate (distinguish) distrust. Distrust is more and more often defined as a separate definition, not only as the opposite to trust. Analysis of distrust seems indispensable, in particular with reference to the public sector. Public sector organizations point out at building trust. The article is an attempt to systematize the concept of distrust through analysis of trust and separation of basic differences in both concepts (trust and distrust) was made. A great significance of distrust towards entities (organizations) of the public sector may be observed. The objective of the article and research was to prepare a theoretical basis for the studies on distrust in the Polish public sector. The paper includes theoretical frameworks, which may be used for a detailed research on the role and significance of distrust in the public sector. The paper is based on the literature review and generally available data.
Description: W światowych rankingach uogólnionego zaufania Polska zajmuje niską pozycję. Polacy raczej są nieufni. W analizach dotyczących zaufania podejmuje się próby wyizolowania (rozróżnienia) nieufności. Nieufność coraz częściej jest definiowana jako odrębny termin, nie tylko jako przeciwieństwo zaufania. Niezbędna wydaje się analiza nieufności, szczególnie w odniesieniu do sektora publicznego. Organizacje publiczne zwracają uwagę na budowanie zaufania. Celem artykułu i badań jest opis ram teoretycznych do analizy nieufności w sektorze publicznym. Artykuł jest oparty na przeglądzie literatury oraz ogólnodostępnych danych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics