Evaluation of the possibility of predicting social reactions using in-depth analysis of information published on web-portals

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Evaluation of the possibility of predicting social reactions using in-depth analysis of information published on web-portals
Tytuł równoległy: Ocena możliwości przewidywania reakcji społecznych za pomocą dogłębnej analizy informacji publikowanych na portalach internetowych
Autor: Rostek, Katarzyna; Młodzianowski, Piotr
URI: http://hdl.handle.net/11331/2164
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 5-14
Abstract: Based on a literature analysis of the applicability of econometric and analytical models in the forecasting of social responses it was concluded that a dominating role is played by conditions and rules deriving from statistical physics. These models examine the straight behaviour and reactions of group members in a specific situation. There are no models where the behaviour of participants is related to phenomena occurring in their environment (closer and further) and dynamically changing states of this environment (in particular the information environment). A model for the study of the web information impact on social responses has been proposed to complement the identified research gap. The model has been evaluated on the basis of investment decisions made at the Warsaw Stock Exchange. The conducted analyzes show the usefulness of the model and the possibility of its further development in the wider context of social applications.
Description: Na podstawie analizy literatury dotyczącej zastosowania modeli ekonometrycznych i analitycznych w prognozowaniu reakcji społecznych stwierdzono, że dominującą rolę odgrywają warunki i reguły wynikające ze statystyki. Modele te badają proste zachowania i reakcje członków grupy w konkretnej sytuacji. Brak jest modeli, w których zachowanie uczestników związane jest ze zjawiskami zachodzącymi w ich otoczeniu (bliższym i dalszym) oraz dynamicznie zmieniającymi się stanami tego środowiska (w szczególności środowiskiem informacyjnym). Celem badania było określenie zależności pomiędzy informacjami pochodzącymi z sieciowych serwisów internetowych, a reakcją społeczną wyrażoną zmianą indeksów GPW w Warszawie. Zaproponowano model badania wpływu informacji internetowych na reakcje społeczne, który następnie wykorzystano w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzone analizy wskazują na przydatność modelu i możliwość jego dalszego rozwoju w szerszym kontekście zastosowań społecznych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics