iGeneration. Język komunikacji i konsekwencje budowania relacji z innymi pokoleniami „X” i „Y”

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Roguska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-10-15T08:10:48Z
dc.date.available 2018-10-15T08:10:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Искусство слова в диалоге культур: литературные иерархии и репутации. Материалы Международной научно-практической конференции Брест, 15‒16 февраля 2018 года / [под общей редакцией Т.В. Сенькевич. Брест 2018, ss. 127-138 pl
dc.identifier.isbn 978-985-555-858-4
dc.identifier.other УДК 821.16-001.83 "18/20" (082)
dc.identifier.other ББК 83.3 (0)=41ж.я431
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2116
dc.description Celem artykułu jest przybliżenie specyfiki iGeneration (Z Pokolenia) i różnic na tle poprzednich generacji, szczególnie X i Y pod względem tego, w jaki sposób komunikują się ze światem. W związku z tym postawiono następujące pytania: 1) Co to jest generacja Z? 2) W jaki sposób "Z" komunikuje się z innymi pokoleniami? 3) Jakie są priorytety i aspiracje poszczególnych pokoleń? Ponadto ciekawym pytaniem wydaje się być: czego różne pokolenia mogą uczyć się od siebie nawzajem? Słowa kluczowe: komunikacja, generacje, iPokolenie X Pokolenie, Y Pokolenie, Z Pokolenie pl
dc.description.abstract The purpose of this article is to show the specificity of iGeneration (Z Generation) and differences from the background of previous generations, especially X and Y in terms of how they communicate with the world. Therefore, the following questions were asked: What is the generation Z? How do "Z" communicate with other generations? What are their priorities and aspirations? In addition, the intriguing question is: what other generations can learn from each other? pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Communication pl
dc.subject Generation pl
dc.subject X Generation pl
dc.subject Y Generation pl
dc.subject Z Generation pl
dc.subject Komunikacja pl
dc.subject Pokolenie pl
dc.subject Pokolenie X pl
dc.subject Pokolenie Y pl
dc.subject Pokolenie Z pl
dc.title iGeneration. Język komunikacji i konsekwencje budowania relacji z innymi pokoleniami „X” i „Y” pl
dc.title.alternative iGeneration. Language of communication and consequences of building relations with other generations "X" and "Y" pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics