Media globalne i lokalne wobec możliwości i ograniczeń edukacyjnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Media globalne i lokalne wobec możliwości i ograniczeń edukacyjnych
Tytuł równoległy: Global and local media towards educational opportunities and restrictions
Autor: Roguska, Agnieszka; Antas-Jaszczuk, Alicja
URI: http://hdl.handle.net/11331/2115
Date: 2017
Źródło: Ruch Pedagogiczny. - 2017, nr 3, s. 143-152
Abstract: Artykuł przybliża zagadnienia mediów w kontekście możliwości i ograniczeń edukacyjnych. Zwraca uwagę zarówno na media globalne, jak i lokalne. Jedne i drugie uczestniczą w procesie zachodzących przeobrażeń społeczno-cywilizacyjnych i kulturowych. Zmiany te pociągają za sobą konieczność baczniejszego przyjrzenia się edukacji jako procesowi przygotowywania młodych ludzi do uczestniczenia w życiu społecznym i kierowania własnym rozwojem. Podkreślono rolę szkoły jako elementu środowiska lokalnego, która wspólnie z miejscowymi mass mediami może stać się motorem działań na rzecz demokracji, uczenia tolerancji i poznawania bogactwa kulturowego.
Description: This article explores the educational opportunities and restrictions of media. Here I delve into issues relating to how global and local media influence the process of social-civilization and cultural changes. These changes result in the necessity for a closer observation of education as a process of preparing young people to take part in social life and to manage their own development. In this article, I emphasize the role of the school as an element of local environment, which together with the local mass media can become the driving force for actions that will benefit democracy, learning tolerance and understanding of cultural wealth. Keywords: media education, global media, local media, globalization, educational opportunities, educational restrictions.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics