Kreowanie mediów lokalnych przez młodzież w Polsce i na Łotwie - wnioski z badań

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kreowanie mediów lokalnych przez młodzież w Polsce i na Łotwie - wnioski z badań
Tytuł równoległy: Creating Local Media by Adolescents in Poland and Latvia - Research Results
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2114
Date: 2018
Źródło: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1. Problemy teoretyczno-praktyczne / pod red. Stanisława Michalczyka i Katarzyny Brzozy. Katowice 2018, s. 282-296
Abstract: The paper aims at presenting the results of the research examining the input of adolescents in creating local media in Poland and Latvia. The research was conducted during three stays in Latvia: the first two were related to the practice programmes at the Daugavpils University in 2014, whereas the last one - to Erasmus+ exchange with the Riga Teacher Training and Educational Management Academy in 2015. Simultaneously, the research was carried out at the Humanities Faculty of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. The group of 160 young Poles and 108 Latvians between twenty and twenty-six were surveyed. The method of the study was a diagnostic survey, whereas the technique was a poll, including questionnaires and unstructured interviews. The paper discusses the need for local media, identifies the types of local media that attract the respondents the most, and emphasises the participation of young people in creating both the image and the content of local media.
Description: Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań aktywności młodzieży w kreacji mediów lokalnych w Polsce i na Łotwie. Badania przeprowadzono podczas trzykrotnego wyjazdu na Łotwę: dwa razy na staż naukowy do Daugavpils University w 2014 roku i w ramach wyjazu z program Erasmus+ do Riga Teacher Training and Educational Management Academy w 2015 roku. W tych samych latach trwały badania w Polsce na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Humanistycznym. Badania przeprowadzono na grupie 160 młodych Polakach i 108 Łotyszy w przedziale wiekowym 20–26 lat. Metodą badań uczyniono sondaż diagnostyczny, a techniką ankietę z wykorzystaniem narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety oraz wywiady z przygotowanymi do nich dyspozycjami. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia potrzeby funkcjonowania mediów lokalnych, rodzajów mediów lokalnych z których respondenci najczęściej korzystają orz udziału młodych ludzi w kreowaniu treści i wizerunku mediów lokalnych. Słowa kluczowe: komunikowanie społeczne, kreacja w mass mediach, media lokalne, młodzież, media lokalne w Polsce, media lokalne na Łotwie. Tekst wygłoszono na konferencji naukowej pt. Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego, Ustroń, 24-25 listopada 2016 r. Organizator: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics