A learning organization in the light of selected research results

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kapatsevich, Anastasiya
dc.date.accessioned 2018-09-28T11:42:02Z
dc.date.available 2018-09-28T11:42:02Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 45-53 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2111
dc.description Celem pracy jest przestawienie koncepcji „organizacji uczącej się” oraz jej znaczenie i rola w nowoczesnym społeczeństwie. Praca składa się z czterech części. W pierwszej części przestawiona została koncepcja organizacji uczącej się. W drugiej części przestawiono dyskusję literaturową oraz istniejącego, zdaniem autorów, problemu. W trzeciej części zaprezentowane zostały wyniki badań. Zaprezentowano główne czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój organizacji uczącej się, prze-analizowano proces uczenia się w takich organizacjach oraz zaprezentowano główne zalety i możliwości organizacji uczącej się. Uzyskane badania zaprezentowano za pomocą metody ilościowej. Na zakończenie przestawiono wnioski i rekomendacje. pl
dc.description.abstract The aim of the study is to present the concept of „a learning organization” and its meaning and role in modern society. The study consists of four parts. The first part presents the concept of a learning organization. The second part takes into consideration the literature and the problem that exists according to the authors’ beliefs.In the third part, the research and comments are presented. Based on the analysis of the selected results of international and Polish research, the main factors influencing the functioning and development of the organization are presented, the learning process in such organiza-tions is analyzed, and the main advantages and possibilities of the learning organization are highlighted. The results obtained in these studies were verified using quantitative methods. At the end of the article, the conclusions and recommendations are presented. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Human Resources Management (HRM) pl
dc.subject Knowledge pl
dc.subject Learning organization pl
dc.subject Success pl
dc.subject Organizacja ucząca się pl
dc.subject Sukces pl
dc.subject Wiedza pl
dc.subject Zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title A learning organization in the light of selected research results pl
dc.title.alternative Organizacja ucząca się w świetle wybranych wyników badań pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics