Regression and correlation analysis of energy productivity indicators compared within selected countries of the EU

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Regression and correlation analysis of energy productivity indicators compared within selected countries of the EU
Tytuł równoległy: Analiza regresji i korelacji wskaźników efektywności energetycznej w porównaniu do wybranych krajów UE
Autor: Jílková, Eva; Říhová, Veronika
URI: http://hdl.handle.net/11331/2110
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 37-44
Abstract: The paper is focused on the evaluation of energy productivity compared within selected countries of the European Union in the time period 1996-2016. To compare, we used the indicator, which results from the division of the gross domestic product (GDP) by the gross inland consumption of energy for a given ca-lendar year. It measures the productivity of energy consumption and provides a picture of the degree of deco-upling of energy use from growth in GDP. The aim of the research is to identify relations and trends of the indicators of energy productivity and compare them in the selected countries. The authors use the methods of the correlation and regression analysis and development trends, time series analysis.
Description: Artykuł koncentruje się na ocenie wydajności energetycznej w porównaniu do wybra-nych krajów Unii Europejskiej w latach 1996-2016. Do porównania wykorzystano wskaźnik, który wynika z podzielenia produktu krajowego brutto (PKB) przez ogólne zużycie energii w kraju w danym roku ka-lendarzowym. Mierzy on produktywność zużycia energii i obrazuje stopień oddzielenia zużycia energii od wzrostu PKB. Celem badania jest identyfikacja zależności i trendów wskaźników wydajności energetycznej i porównanie ich w wybranych krajach. Autorzy wykorzystują metody analizy korelacji i regresji oraz trendy rozwojowe, analizę szeregów czasowych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics