Redystrybucyjna rola obciążeń podatkowych osób fizycznych w latach 2016-2018

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Redystrybucyjna rola obciążeń podatkowych osób fizycznych w latach 2016-2018
Tytuł równoległy: The redistributive role of tax burdens of natural persons in 2016-2018
Autor: Podstawka, Marian; Deresz, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2108
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 17-26
Abstract: Celem artykułu jest ocena podatku dochodowego od osób fizycznych z punktu widze-nia jego progresywności i efektu redystrybucyjnego na tle wprowadzonych w 2017 i 2018 roku zmian dotyczących kwoty wolnej od podatku oraz sposobu jej obliczania. Do realizacji przedmiotu opracowania zastosowano twierdzenia zaproponowane przez N. Kakwaniego i P.J. Lamberta. Do realizacji celu wykorzystano przykładowe dochody brutto dla pierwszego przedziału podatkowego, w granicach od 4.000,00 zł do 85.528,00 zł, natomiast dla drugiego przedziału podatkowego, w granicach od 100.000,00 zł do 150.000,00 zł, opodatkowane według skali podatkowej obowiązującej w Polsce w latach 2016-2018.
Description: The aim of the article is to assess the personal income tax from the point of its progressive-ness and redistributive effect within the changes introduced in 2017 and 2018 regarding the tax-free amount and the method of its calculation. To implement the subject of the study the theorems proposed by N. Kakwani and P.J. Lambert were used. In order to achieve the aim of the article the example of gross income for the first tax range was used, from PLN 4,000.00 to PLN 85,525.00, and for the second one, from PLN 100,000.00 to PLN 150,000.00, according to the tax scale applicable in Poland in 2016-2018.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics