Bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów: wybrane problemy prawne

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jurewicz, Marcin
dc.date.accessioned 2018-09-28T07:07:19Z
dc.date.available 2018-09-28T07:07:19Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 87-92 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2106
dc.description The aim of the article is to solve the problem to what extent the safety of using advanced materials is guaranteed by the legislator. The article refers to the basic legal acts concerning chemical substances in the form of nanomaterial and polymers: REACH Regulation and CLP Regulation. The applied research methods are: formal-dogmatic, that is analysis and interpretation of legal provisions and syllogistic, that is the theoretical, abstract way of reasoning and generalization of administrative law institutions. Advanced materials mean a set of techniques and processes aimed at researching and manipulating matter in order to better understand materials (including at atomic and molecular scale) so that the knowledge acquired in this way can be used in the production of new materials characterized by the desired structure and properties. Advanced materials serve the production of innovative products in numerous sectors for the benefit of society and have been recognized as key enabling technologies in the EU. In particular, the legal challenge is to guarantee the safety of using innovative applications of nanomaterials and polymers. en
dc.description.abstract Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemu, w jakim stopniu jest zagwarantowane przez prawodawcę bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów. Artykuł odnosi się do podstawowych aktów prawnych dotyczących substancji chemicznych w formie nanomateriału i polimerów: rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP. Zastosowanymi metodami badawczymi są: formalno-dogmatyczna, czyli analiza i interpretacja przepisów prawnych, oraz sylogistyczna, czyli teoretyczny, abstrakcyjny sposób rozumowania i uogólniania instytucji prawa administracyjnego. Zaawansowane materiały oznaczają zespół technik i procesów nastawionych na badanie oraz manipulowanie materią w celu lepszego poznania materiałów (w tym w skali atomowej i molekularnej) tak, aby zdobytą w ten sposób wiedzę móc wykorzystać w wytwarzaniu nowych materiałów, charakteryzujących się po-żądaną strukturą i właściwościami. Zaawansowane materiały służą wytwarzaniu innowacyjnych produktów w licznych sektorach z korzyścią dla społeczeństwa i zostały one uznane za kluczowe technologie wspomagające w UE. Wyzwaniem w aspekcie prawnym jest zwłaszcza zagwarantowanie bezpieczeństwa wykorzystywania nowatorskich zastosowań nanomateriałów oraz polimerów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Materiałoznawstwo pl
dc.subject Nanotechnologia pl
dc.subject Polimery pl
dc.subject Prawo pl
dc.subject Law en
dc.subject Materials science en
dc.subject Nanotechnology en
dc.subject Polymers en
dc.title Bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów: wybrane problemy prawne pl
dc.title.alternative The security of using advanced materials: selected legal problems en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics