Ulga rehabilitacyjna jako element inkluzji społecznej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ulga rehabilitacyjna jako element inkluzji społecznej
Tytuł równoległy: Rehabilitation relief as part of social inclusion
Autor: Wojewoda-Buraczyńska, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2104
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 79-85
Abstract: Przepisy prawa odrywają szczególną rolę w inkluzji społecznej. Mogą one w sposób wiążący wpływać na zachowania ich adresatów. Z tego powodu poprawnie skonstruowane przepisy mogą w sposób znaczący wpływać na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych tak, by pomóc im w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Celem opracowania jest analiza rozwiązań prawnych dotyczących ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych pod kątem ich poprawności i skuteczności.
Description: Legislation plays a special role in social inclusion. The law provisions can validly influence the behaviour of their recipients. For this reason, it is essential that their content arouses the minimum doubt. Properly designed regulations can have a significant impact on improving the situation of people with disabilities so as to help them in everyday functioning in society. The aim of the study is to analyze legal solutions concerning reha-bilitation of relief in income tax for individuals in terms of their correctness and efficiency.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics