Любовь и война: сентиментальное начало в прозе Виктора Aстафьева и Михаила Шишкина

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Любовь и война: сентиментальное начало в прозе Виктора Aстафьева и Михаила Шишкина
Tytuł równoległy: Miłość i wojna: pierwiastek sentymentalny W utworach Wiktora Astafiewa i Michaiła Szyszkina
Love and war: sentimental element in the works of Viktor Astaf’ev and Mikhail Shishkin
Autor: Borkowska, Aldona
URI: http://hdl.handle.net/11331/2100
Date: 2018-08
Źródło: Przegląd Rusycystyczny - 2018, nr 3, s. 215 - 229
Abstract: W tekstach obu prozaików, Witora Astafiewa i Michaiła Szyszkina, przeplatają się sentymentalne i naturalistyczne pierwiastki. Idealny obraz miłości styka się z brutalną codziennością wojny. Utwór Wiktora Astafiewa opatrzony został podtytułem „współczesna sielanka”, pojawiają się w nim również inne elementy o sentymentalnym rodowodzie. Powieść Michaiła Szyszkina należy do obecnego w literaturze od XVII wieku gatunku powieści epistolarnej, z powodzeniem eksploatowanego do dnia dzisiejszego. W obu analizowanych narracjach zauważyć można pozostające ze sobą w relacji opozycje: mężczyzna – kobieta, wojna – pokój, miłość – nienawiść, spotkanie – rozłąka i inne. Celem artykułu jest analiza komparatystyczna obu tekstów, ukazanie podobieństw i różnic w ujęciu tematu wojny i miłości.
Description: In the texts by Viktor Astaf’ev Sheppard and His Wife and Michail Shishkin Letter Book the sentimental and naturalistic elements are interweaving, the ideal image of love collides with the brutal every-day reality of war. Viktor Astaf’ev’s work has been labelled with the subtitle “modern bucolic tale”, there also appear other elements with sentimental roots. The novel of Michail Shishkin belongs to the genre of epistolary novel, which is present in literature since XVIIth century and utilized successfully until this day. In both of the analysed narrations we can notice some correlated oppositions: man—woman, war—peace, love—hatred, reunion—parting and others. The aim of the article is to comparatively analyse both texts and to show similarities and differences in the conceptualization of the subject of war and love.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics