Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego
Tytuł równoległy: The dynamic model of the phases of crisis management
Autor: Szmitkowski, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/2067
Date: 2013
Źródło: Doctrina. 2013, nr 10, s. 201-211
Abstract: Pojęcia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego ewoluowały w ostatnich latach w wyniku dynamicznych zmian środowiska międzynarodowego wywołanych pojawieniem się nowych i ewolucją znanych zagrożeń. Dotychczasowy model faz zarządzania kryzysowego mimo wyraźnie podkreślanego jego dynamicznego charakteru wydaje się być nieadekwatny do istniejących potrzeb. Artykuł stanowi próbę wypracowania nowych rozwiązań w tej dziedzinie, które pozwoliłyby na lepsze odzwierciedlenie procesu zarządzania kryzysowego.
Description: Security and crisis management terms has been evolved during last few years because of many dynamic changes of international environment, which were provoked by new and evolution of known threats. Current model of crisis management phases although its dynamic character seems to be inadequate to existing needs. Article constitute a try do create new solution of this field which help in better reflect crisis management process.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics