Psychological aspects of manager (leader) and subordinate communication

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Psychological aspects of manager (leader) and subordinate communication
Tytuł równoległy: Psychologiczne aspekty komunikacji między przełożonym (liderem) a podwładnym
Autor: Tumalavičius, Vladas; Trofimovs, Igor
URI: http://hdl.handle.net/11331/2057
Date: 2013
Źródło: Doctrina. - 2012, nr 9, s. 293-306
Abstract: The article undertakes the problems of the behaviour and prognose in the mutual manager understanding. It is based on investigations of the range of different fields: sociology , management, psychology. This interdisciplinary approach is typical for the social sciences, especially for the theory of social communication. Authors show the role of the essence of the subconscious predictable of the superior's behaviour and subordinate, what they explain on examples of different situations. They give the pattern of different versions of expectations and they come to the conclusion about necessity of investigations of psychological aspects of manager communication during training of staff in the managements
Description: Artykuł podejmuje problematykę zachowań i prognozowania wzajemnego zrozumienia w komunikacji menadżerskiej. Opiera się na dociekaniach z zakresu różnych dziedzin: socjologii, zarządzania, psychologii. To interdyscyplinarne podejście jest typowe dla nauk społecznych, m.in. dla teorii komunikacji społecznej. Autorzy wskazują na istotę podświadomego przewidywania zachowań przełożonego i podwładnego, co wyjaśniają na przykładach różnych sytuacji. Podają schemat różnych wersji przewidywań i dochodzą do wniosku o konieczności badań psychologicznych aspektów komunikacji menadżerskiej podczas szkolenia personelu w zakresie zarządzania

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics