Państwo pomocnicze w ujęciu katolickiej nauki społecznej

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zygmunt, Alicja
dc.date.accessioned 2018-07-26T09:23:28Z
dc.date.available 2018-07-26T09:23:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Doctrina. - 2012, nr 9, s. 353-368 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2056
dc.description The article propels the problems of the auxiliary state in the formulation of the Catholic social science. In social science of Catholic church the human is the object of community, what means , that the state should stay on human's services as the person. The principle of auxiliary is connected with the power, the intervention, the duty of support the lowers people. Auxiliary has so hierarchic character. The rules of auxiliary are contained in the documents of Apostolic Capital, in individual teaching of popes.. The matters of auxiliary are defined by needs of the contemporary times pl
dc.description.abstract Artykuł porusza problematykę państwa pomocniczego w ujęciu katolickiej nauki społecznej. W nauce społecznej kościoła katolickiego osoba ludzka jest przedmiotem społeczności, co oznacza, że państwo powinno pozostać na usługach człowieka jako osoby. Zasada pomocniczości związana jest z władzą, interwencją, obowiązkiem wspierania niższych. Pomocniczość ma więc charakter hierarchiczny. Zasady pomocniczości zawarte są w dokumentach Stolicy Apostolskiej, w nauczaniu poszczególnych papieży. Kwestie pomocniczości określane są przez potrzeby współczesności pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Nauka społeczna Kościoła katolickiego pl
dc.subject Państwo pl
dc.subject Społeczeństwo pl
dc.subject Social science of the Catholic Church pl
dc.subject Society pl
dc.subject State pl
dc.title Państwo pomocnicze w ujęciu katolickiej nauki społecznej pl
dc.title.alternative The idea of the auxiliary state in the catholic social science pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics