Konkluzje polskiej prezydencji: Perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach partnerstwa wschodniego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Konkluzje polskiej prezydencji: Perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach partnerstwa wschodniego
Autor: Szyjko, Cezary Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2053
Date: 2013
Źródło: Doctrina. - 2012, nr 9, s. 279-291
Abstract: Wschodnie partnerstwo daje krajom partnerskim szansę dokonać strategicznego wyboru, czy chcą proeuropejskiej orientacji. Wschodnie partnerstwo jest historyczną szansą dla Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po raz pierwszy krajom wschodniej Europy łącznie z południowym Kaukazem została zaoferowana szansa na integrację polityczną i ekonomiczną z Unią Europejską. Niezależnie od tego, czy nasi partnerzy są zainteresowani pełnym członkostwem, czy tylko ścisłą współpracą
Description: Eastern Partnership gives partner countries the chance to make a strategic choice – whether they want a pro-European orientation. Eastern Partnership is a historic opportunity for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. For the first time, countries of Eastern Europe, including of the South Caucasus, have been offered a chance to integrate politically and economically with the European Union. Irrespective of whether our partners are interested in full membership or just close cooperation, they can count on EU support in launching far-reaching reforms. Previously, only countries applying for E U membership could have counted on such massive assistance. One of the most important purposes of the publication is to have a comprehensive presentation of the existing opportunities to support mobility, both through the EU programs as well as through new initiatives. The debates on future possibilities will contribute to the general debate on the shape of the new generation o f EU programmes in the New Financial Perspective 2014-2020

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics