Scottish independence vote in 2014 and its nationalist dimension

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Scottish independence vote in 2014 and its nationalist dimension
Tytuł równoległy: Szkockie referendum niepodległościowe w 2014 roku i ich nacjonalistyczny wymiar
Autor: Dąbrowska, Izabela
URI: http://hdl.handle.net/11331/2038
Date: 2013
Źródło: Doctrina. - 2012, nr 9, s. 49-62
Abstract: The article concerns one of the most important referenda in the history of the United Kingdom – a vote on Scotland’s independence to be held at the end of the 2014, following the Scottish National Party’s (SNP’s) victory in the Scottish elections in 2011. The referendum may become decisive to the future of the Kingdom and its likely break-up; likewise it may trigger a serious debate on Scotland’s political and legal status in the British national power structures. Above all, the article aims at analysing the issue of Scottish nationalism and the chances of nationalist movement on the political scene. The reforms conducted so far, i.e. the enlargement of Scottish autonomy, including the re-establishing of Parliament in Holyrood in 1999, have not satisfied the Scottish electorate’s aspirations. The article attempts to answer whether the SNP’s popularity is due to Scots’ being tired of the traditional political power structures and their dependence on Westminster, or whether it is an authentic sign of maturity and conviction that Scotland may gain economically and politically becoming independent of Westminster
Description: Artykuł dotyczy jednego z najważniejszych referendów w historii Zjednoczonego Królestwa - głosowania nad niepodległością Szkocji, które odbędzie się w 2014 r., które j est wynikiem w ygranych p rzez S zkocką P artię N arodową ( SNP) w yborów d o Parlamentu w Edynburgu w 2011 r. Referendum może przesądzić o początku rozpadu Zjednoczonego Królestwa, może jednak zapoczątkować merytoryczną debatę na temat statusu prawnopolitycznego Szkocji w brytyjskich strukturach władzy. Przede wszystkim jednak artykuł porusza problem natury szkockiego nacjonalizmu oraz dalszych szans ruchu nacjonalistycznego na scenie politycznej. Dotychczasowe reformy zwiększające zakres autonomii Szkocji, w tym ustanowienie parlamentu w Edynburgu w 1999 r., nie zadowoliły szkockiego elektoratu. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie czy zwycięstwo partii narodowej wynika ze zmęczenia Szkotów tradycyjnymi rozwiązaniami politycznymi i zbyt dużą zależnością Edynburga od Westminsteru, czy też rzeczywistym krystalizowaniem się poglądów Szkotów i przekonaniem, iż ich kraj może zyskać gospodarczo i politycznie, pozostając niezależnym od władz Westminsteru

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics