Kryzys metafizyki a lyotardowska koncepcja ponowoczesności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kryzys metafizyki a lyotardowska koncepcja ponowoczesności
Tytuł równoległy: The crisis of metaphysics and Lyotard’s concept of postmodernity
Autor: Chromik, Krzysztof
URI: http://hdl.handle.net/11331/2037
Date: 2013
Źródło: Doctrina. - 2012, nr 9, s. 31-37
Abstract: Artykuł prezentuje związek pomiędzy głównymi koncepcjami ponowoczesności Jean-Francois Lyotarda a wieszczonym końcem metafizyki w filozofii współczesnej. Pokazuje on zmieniające się nastawienie do metafizyki począwszy od Kanta, przez Nietzschego i Hedeggera aż do kryzysu i przypuszczalnego końca filozofii pierwszej w czasach ponowoczesnych. Szczególny nacisk został położony na zmieniającą się rolę metafizyki w epoce Oświecenia i na to, co Lyotard nazwał „upadkiem wielkich narracji” w czasach, które nastąpiły później: prawdopodobnemu końcowi idei wykraczających poza istniejącą rzeczywistość oraz były przyczynkiem wielkich zmian w historii. Tego typu zmiany były możliwe dzięki filozofii definiującej samą naturę ludzkiego istnienia i przez naukę, która w wieku rozumu w dużym stopniu przejęła rolę narzędzia do badania zasad rządzących światem. Wraz z nadejściem kapitalizmu rola metafizyki ponownie została zepchnięta na margines, jako że nie mogła dostosować się do rzeczywistości rządzącej się innym zestawem wartości i zasad; jednocześnie zmianie uległa sama definicja filozofii
Description: The article presents relations between Jean-Francois Lyotard's main concepts of Postmodernity and the postulated end of metaphysical era in mo-dern philosophy. It shows the changing attitudes towards metaphysics from Kant, through Nietzsche and Heidegger leading to a crisis and presumable end of the philosophy of first principles in Postmodern era. A special emphasis is put on the changing role of metaphysics in the Age of Enlightenment and what Lyotard calls „the collapse of Grand Narratives” in the era that followed: a supposed end of ideas that transcended the existing reality and constituting a causal factor of great changes in history. Such changes and transgressions were possible through philosophy defining the basic nature of human existence (metaphysics) and by science, which in the Age of Reason to a large extent took over the role of examining the principles ruling the world. With the coming of capitalism the role of metaphysics was pushed to the margin, as it cannot adjust to the new reality ruled by different set of values and regulations, thus the very meaning of philosophy has changed

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics