Nanotechnologia jako nowy obszar regulacyjny : aspekty prawa międzynarodowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nanotechnologia jako nowy obszar regulacyjny : aspekty prawa międzynarodowego
Tytuł równoległy: Nanotechnology as a new regulatory area : aspects of international law
Autor: Jurewicz, Marcin
URI: http://hdl.handle.net/11331/2020
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 167-176
Abstract: Istota nanotechnologii polega na projektowaniu, tworzeniu i użytkowaniu materiałów posiadających co najmniej jeden wymiar struktury w zakresie od 1 do 100 nanometrów. Innowacyjne zastosowania nanotechnologii mogą dostarczać społeczeństwu korzyści, lecz również wywoływać ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Brak umowy międzynarodowej odnoszącej się do uregulowań prawnych w obszarze nanotechnologii, która usprawniłaby handel międzynarodowy, wynika zwłaszcza z niedoboru wiedzy naukowej na temat ryzyka związanego z wykorzystywaniem nanomateriałów oraz z licznych zastosowań nanotechnologii w różnych dziedzinach; utrudnia to objęcie nanomateriałów jednym kompleksowym aktem prawnym. Zapewnieniu bezpiecznego wykorzystywania nowatorskich aplikacji nanotechnologii służy więc w szczególności miękkie prawo międzynarodowe.
Description: The essence of nanotechnology is the design, creation and use of materials with at least one structure dimension in the range of 1 to 100 nanometers. Innovative applications of nanotechnology can provide benefits to society but also create risks for human health. The lack of an international agreement relating to legal regulations in the field of nanotechnology that would improve international trade, is due in particular to the lack of scientific knowledge about the risk associated with the use of nanomaterials and the numerous applications of nanotechnologies in various fields; this makes it difficult to cover nanomaterials with one comprehensive legal act. Ensuring the safe use of innovative applications of nanotechnology is, in particular, served by international soft law.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics