Специфика деятельности логистических центров в Польше и в Беларуси

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Специфика деятельности логистических центров в Польше и в Беларуси
Tytuł równoległy: The specification of logistics centres activity in Poland and in Belarus
Specyfika działalności centrów logistycznych w Polsce i na Białorusi
Autor: Demianiuk, Regina; Bandarenka, Natallia
URI: http://hdl.handle.net/11331/2018
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 139-153
Abstract: В статье исследована специфика формирования и функционирования логистических центров в соседних государствах: в Польше и в Беларуси. В польской логистической системе выделены центры, которые в определенной степени соответствуют европейским стандартам. В качестве примера представлена характеристика деятельности Международного Логистического Центра Евротерми- нал Славков. Беларусь, учитывая положительный опыт развития логистических центров за рубежом, в 2008 году приняла Программу развития логистической системы Республики Беларусь до 2015 года, в которой были определены основные подходы к созданию логистических центров в стране. Государство оказывает особое внимание проблеме формирования транспортно-логистической отрасли, но несмотря на это логистические центры в Беларуси развиваются недостаточно эффективно.
Description: Artykuł przybliża specyfikę powstawania i funkcjonowania centrów logistycznych w państwach sąsiednich: w Polsce i na Białorusi. W polskim systemie logistycznym wyodrębniono centra, które w pewnym stopniu odpowiadają standardom europejskim. Jako przykład przedstawiono charakterystykę działalności Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków. Białoruś, uwzględniając pozytywne doświadczenia związane z rozwojem centrów logi- stycznych za granicą, w 2008 roku przyjęła Program rozwoju systemu logistycznego Republiki Białorusi do 2015 roku, w którym określono główne podejścia do tworzenia centrów logistycznych w kraju. Państwo zwraca szczególną uwagę na problematykę kształtowania branży transportowo- logistycznej, lecz mimo to centra logistyczne na Białorusi rozwijają się mało efektywnie.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics