Zmiany na rynku przewozów kolejowych w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zmiany na rynku przewozów kolejowych w Polsce
Tytuł równoległy: Changes on the rail transport market in Poland
Autor: Marcysiak, Adam; Marcysiak, Agata
URI: http://hdl.handle.net/11331/2017
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 125-138
Abstract: Transport kolejowy stanowi istotny element łańcucha dostaw. Celem opracowania jest ukazanie zakresu zmian, jakie dokonują się na rynku przewozów kolejowych w Polsce. Analizie poddano zarówno rynek przewozów towarowych, jak i uwarunkowania występujące w przewozie osób. W latach 2009-2017 miał miejsce systematyczny wzrost wielkości kolejowych przewozów intermodalnych. Pozytywne zmiany dotyczyły tutaj wszystkich parametrów przewozowych. Analiza zmian na rynku kolejowym w Polsce wykazała w 2017 roku także wzrost wielkość przewiezionych ładunków, jak również pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Istotną sferą działalności w transporcie kolejowym jest przewóz osób. W Polsce z usług przewoźników kolejowych skorzystało w 2017 r. 303,6 mln pasażerów. W porównaniu z 2014 rokiem jest to wzrost o ponad 34 miliony podróżnych.
Description: Rail transport is an important element of the supply chain. The aim of the study is to show the scope of changes that are taking place on the railway transport market in Poland. Both the freight transport market and conditions in the transport of people were analyzed. In 2009-2017 there was a systematic increase in the volume of intermodal rail transport. Posi- tive changes concerned all transport parameters here. The analysis of changes on the rail market in Poland also showed in 2017 an increase in the volume of transported loads, as well as transport and operational work. The transport of people is an important sphere of activity in railway transport. In Poland, 303.6 million passengers used the services of railway carriers in 2017. In comparison with 2014, this is an increase of over 34 million travellers.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics