Zasady zarządzania jakością jako czynnik wzmacniania wizerunku jednostki terytorialnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zasady zarządzania jakością jako czynnik wzmacniania wizerunku jednostki terytorialnej
Tytuł równoległy: Quality management principles as a factor strengthening the image of a territorial unit
Autor: Chrząścik, Marcin
URI: http://hdl.handle.net/11331/2015
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 93-105
Abstract: Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką terytorialną staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów. System zarządzania jakością jest stosunkowo prostym narzędziem do zarządzania pracą urzędu rozumianego jako podmiot świadczący konkretne usługi dla obywatela-klienta, korzyści zaś, jakie niesie ze sobą uporządkowanie organizacji pracy w urzędzie, są ogromne. Postrzeganie marki danej jednostki terytorialnej przez otoczenie jest niezwykle istotne i przekłada się na wiele korzyści, takich jak liczba inwestycji czy zadowolenie mieszkańców. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja obszarów związanych z systemami zarządzania jakością oraz ich wpływ na wizerunek jednostki terytorialnej. Artykuł omawia problem efektywnego zarządzania wizerunkiem jednostki terytorialnej w aspekcie projakościowym.
Description: Effective and efficint management of a territorial unit becomes an indispensable element of the economic development of regions. The quality management system is a relatively simple tool for managing the office's work, understood as an entity providing specific services for a client-citizen, while the benefits of organizing the organization of work in the office are enormous. The perception of the brand of a given territorial unit by the environment is very important and translates into many benefits such as the number of investments or residents' satisfaction.The aim of this publication is to identify areas related to quality management systems and their impact on the image of a territorial unit. The article discusses the issue of effective management of the image of a territorial unit in the pro-quality aspect.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics