Zaangażowanie w pracy pielęgniarek - przegląd badań

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stychno, Ewa
dc.contributor.author Ksykiewicz-Dorota, Anna
dc.contributor.author Kulczycka, Kinga
dc.date.accessioned 2018-06-20T12:32:01Z
dc.date.available 2018-06-20T12:32:01Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 81-91 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2014
dc.description Work engagement and positive attitudes towards an organization are of significant importance to the functioning of employees. This article is devoted to a review of research into nursing work engagement. We reviewed publications available in the PUBMED database. For the purposes of this paper, engagement in work will be understood in accordance with Schaufeli and Bakker as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigour, dedication, and absorption. pl
dc.description.abstract Zaangażowanie w pracę i pozytywne postawy wobec organizacji mają istotne znaczenie dla funkcjonowania pracowników. Artykuł poświęcony jest przeglądowi badań dotyczących zaangażowania w pracę pielęgniarek. Przeglądu dokonano na podstawie publikacji zawartych w bazie Pubmed. Na potrzeby prowadzonych w prezentowanym artykule analiz, zaangażowanie w pracę rozumiane będzie zgodnie z koncepcją Schaufeliego i Bakkera jako pozytywny stan umysłu związany z pracą, charakteryzujący się wigorem, oddaniem się pracy i zaabsorbowaniem. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Pielęgniarki pl
dc.subject Satysfakcja pracowników pl
dc.subject Zaangażowanie pracowników pl
dc.subject Employees' engagement pl
dc.subject Employee satisfaction pl
dc.subject Nurses pl
dc.title Zaangażowanie w pracy pielęgniarek - przegląd badań pl
dc.title.alternative Nurses’ work engagement - review of research pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics