Zaangażowanie w pracy pielęgniarek - przegląd badań

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zaangażowanie w pracy pielęgniarek - przegląd badań
Tytuł równoległy: Nurses’ work engagement - review of research
Autor: Stychno, Ewa; Ksykiewicz-Dorota, Anna; Kulczycka, Kinga
URI: http://hdl.handle.net/11331/2014
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 81-91
Abstract: Zaangażowanie w pracę i pozytywne postawy wobec organizacji mają istotne znaczenie dla funkcjonowania pracowników. Artykuł poświęcony jest przeglądowi badań dotyczących zaangażowania w pracę pielęgniarek. Przeglądu dokonano na podstawie publikacji zawartych w bazie Pubmed. Na potrzeby prowadzonych w prezentowanym artykule analiz, zaangażowanie w pracę rozumiane będzie zgodnie z koncepcją Schaufeliego i Bakkera jako pozytywny stan umysłu związany z pracą, charakteryzujący się wigorem, oddaniem się pracy i zaabsorbowaniem.
Description: Work engagement and positive attitudes towards an organization are of significant importance to the functioning of employees. This article is devoted to a review of research into nursing work engagement. We reviewed publications available in the PUBMED database. For the purposes of this paper, engagement in work will be understood in accordance with Schaufeli and Bakker as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigour, dedication, and absorption.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics