Selection of police officers of the criminal investigation department

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Selection of police officers of the criminal investigation department
Tytuł równoległy: Dobór funkcjonariuszy policji wydziału kryminalnego
Autor: Balcerzyk, Robert; Rudyński, Robert
URI: http://hdl.handle.net/11331/2013
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 63-79
Abstract: The main objective of the research presented in the article was to diagnose the process of selecting police officers to serve with the criminal investigation department. The research was conducted as a pilot project. The paper describes the essence of the process of selecting employees, with special attention being paid to the phase of recruitment and selection. Problems with taking a decision on hiring for a vacancy were pointed out. Subsequently, the methodological assumptions of research were described. The further part of the paper includes the most interesting results of the research on the human resources management system, taking account of the selection of police officers to serve with the criminal investigation department. Conclusions drawn from the research may provide the basis for improving the discussed human resources management system.
Description: Głównym celem badań przedstawionych w artykule była diagnoza procesu doboru funkcjonariuszy do służby w wydziale kryminalnym. Prowadzone badania miały charakter pilotażowy. W artykule opisano istotę procesu doboru pracowników zwracając szczególną uwagę na fazę rekrutacji oraz selekcji. Zasygnalizowano problemy z podjęciem decyzji o zatrudnieniu pracownika na wakujące stanowisko. Następnie przedstawiono metodologiczne założenia badań. W dalszej części artykułu zaprezentowano najciekawsze wyniki badań dotyczące systemu zarządzania kadrami z uwzględnieniem doboru funkcjonariuszy do służby w wydziale kryminalnym. Na podstawie badań sformułowano wnioski, które mogą zostać wykorzystanie do doskonalenia omawianego systemu zarządzania kadrami.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics