Креативные подходы в бухгалтерском учете на этапах формирования сбалансированности социально-экономического развития

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Креативные подходы в бухгалтерском учете на этапах формирования сбалансированности социально-экономического развития
Tytuł równoległy: Creative approaches in accounting at the stage of sustainability of social-economic development
Kreatywne podejścia w rachunkowości na etapach kształtowania zbilansowanego rozwoju społecznego i gospodarczego
Autor: Levytska, Svitlana
URI: http://hdl.handle.net/11331/2010
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 25-37
Abstract:
 
Цель исследования заключается в определении и обосновании концептуальных основ креативных подходов в организации бухгалтерского учета деятельности предприятий. Раскрыты практические вопросы применения креативных подходов в учете, принципы обеспечения достоверности и объективности учетной информации. Предложения позволят расширить спектр учетных данных в соответствии с целевыми управленческими запросами на условиях соблюдения стандартов бухгалтерского учета.
 
The purpose of the research is to determine and substantiate the conceptual foun-dations of creative approaches in the organization of accounting. Practical questions of appli-cation of creative approaches in the accounting, principles of maintenance of reliability and objectivity of the accounting information are opened. Proposals will expand the range of accounting data in accordance with targeted management requests on terms of compliance with accounting standard
 
Description: Celem badania jest określenie i uzasadnienie koncepcyjnych zasad kreatywnych podejść w organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwach. Przedstawiono praktyczne zagadnienia zastosowania kreatywnych podejść w rachunkowości, zasady zapewnienia wiarygodności i obiektywności informacji z zakresu rachunkowości. Zaproponowane rozwiązania pozwolą poszerzyć zakres księgowych danych zgodnie z celowymi potrzebami kadry zarządczej, uwzględniając przestrzeganie standardów rachunkowości.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics