Специфика государственного управления в правых во взглядах В.С. Соловьева и П.И. Новгородцева

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Специфика государственного управления в правых во взглядах В.С. Соловьева и П.И. Новгородцева
Tytuł równoległy: Specyfika administracji publicznej w poglądach społeczno-prawnych W.S. Sołowiewa i P.I. Nowgorodtsewa
The specific of public administration in V. S. Soloviev's and P. I. Novgorodtsev's social and legal opinions
Autor: Пузиков, Руслан; Белавина, Елена
URI: http://hdl.handle.net/11331/1997
Date: 2011
Źródło: Doctrina. - 2011, nr 8, s. 167-179
Abstract: W artykule ukazano ewolucję teorii rosyjskiego prawa administracyjnego. Jej rozwój był inspirowany różnymi doktrynami filozoficznymi i politycznymi czerpanymi nie tylko z Rosji, ale również z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec i Francji. Można stwierdzić, iż w Rosji zaznaczyły się trzy perspektywy w rozwoju rodzimego prawa mającego na celu budowę rozwiniętego państwa. Pierwszą z nich stanowił model rosyjskiego samodzierżawia. Drugą zaś był model socjalistycznej utopii nachalnie poszukującej sprawiedliwości społecznej. Natomiast trzecią reprezentował model odwołujący się do liberalizmu. Ten ostatni model, choć nie jest osadzony w rosyjskiej historii, wielu uczonym wydaje się być słuszną drogą. Dlatego warto ukazać poglądy prawne i społeczne dwóch rosyjskich uczonych – W.S. Sołowiewa i P.I. Nowgorodtsewa. Uznawani są oni za najzdolniejszych przedstawicieli krajowej doktryny liberalnej
Description: In the article was showed the problem of the theory evolution of the Russian administrative law. Its development was inspired by different philosophical and political doctrines taken not only from Russia, but also from abroad, especially from Germany and France. It can be said that there were marked three perspectives of developed of the state law which aimed the building of the state development in Russia. First of them was the model of Russian "self-determination". Meanwhile the second one was the model of the socialist utopia seeking social justice. However the third one was represented by the model appealing to liberalism. This last model, though it is not placed in the Russian history, seems to be the correct way by many scholars. Therefore it is worth to show the legal and social opinions of two Russian scholars - V.S. Soloviev's and P.I. Novgorodtsev's. They are recognized for the most clever representatives of the national liberal doctrine

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2011. Nr 8 [33]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt. Lista obowiązuje przy ocenie publikacji z lat 2011-2012.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics