Wpływ terminu sadzenia rozsady i osłaniania włókniną polipropylenową na plon i jakość owoców melona (Cucumis melo L.) odmiany Malaga F1

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ terminu sadzenia rozsady i osłaniania włókniną polipropylenową na plon i jakość owoców melona (Cucumis melo L.) odmiany Malaga F1
Tytuł równoległy: The effect of seedlings planting date and polypropylene fibre covering on the yield and quality of melon (Cucumis melo L.) Malga F1
Autor: Panasz, Marzena
Promotor: Zaniewicz-Bajkowska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/197
Date: 2014
Abstract:
 
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010. Badano wpływ dwóch czynników: I - terminu sadzenia rozsady (4 czerwca, 25 maja, 15 maja) II – termin zdjęcia włókniny (po 4 tygodniach od posadzenia rozsady, po 8 tygodniach od posadzenia rozsady, przed zbiorem, kontrola bez okrycia włókniną) na wielkość i jakość plonu melona odmiany Malaga F1 uprawianego na polu w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Polski. Najwcześniej weszły w owocowanie melony sadzone 15 maja. Najwcześniejszy termin sadzenia miał najkorzystniejszy wpływ na wielkość plonu ogółem, plonu handlowego i średnią masę owocu, w tym również owocu handlowego. Z roślin sadzonych w obu terminach majowych zebrano istotnie większy plon wczesny oraz więcej owoców z rośliny i z powierzchni uprawnej niż z roślin sadzonych o 20 dni później. Owoce z roślin sadzonych 15 maja charakteryzowały się najgrubszym miąższem największą zawartością suchej masy i cukrów ogółem. Osłanianie, bez względu na długość utrzymywania włókniny na roślinach, wpłynęło korzystnie na przyjmowanie się rozsady przyczyniając się do zwiększenia liczby roślin owocujących na poletku. Liczba owoców z rośliny, plon ogółem z powierzchni uprawnej, średnia masa owocu oraz plon wczesny i plon handlowy były istotnie większe z roślin osłanianych niż z nieosłanianych.
 
SUMMARY - The experiment was carried in the years 2008-2010. Effects of the following factors were investigated: I – date of seedlings planting (4th of June, 25th of May, 15th of May); II- date of polypropylene fibre removal (4 weeks after seedlings planting, 8 weeks after seedlings planting, before harvest, control without polypropylene fibre) on the yield and quality of ‘Malaga F1’ melon cultivated in the field in the climatic conditions of central-eastern Poland. The earliest started fruiting melons planted on 15th of May. The earliest date of planting had the most favourable influence on the total and marketable yield, average weight of fruit and weight of marketable fruit. From the plants planted in both dates in May was obtained significantly higher early yield and more fruits from plant and from cultivated area than from the plants planted 20 days later. The fruits from plants planted on 15th of May was characterised by the thickest flesh and the higher content of dry matter and total sugars. The covering, irrespective of the length, favourable influenced on the seedling growth, contributing to increase the number of fruiting plants on the plot. The number of fruits from plant, total yield from cultivated area, average weight of fruit as well as early and marketable yield were significantly higher from covered plants than from noncovered.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics