Znaczenie subwencji ogólnej w dochodach powiatu na przykładzie powiatu kolneńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Znaczenie subwencji ogólnej w dochodach powiatu na przykładzie powiatu kolneńskiego
Tytuł równoległy: The importance of the general subsidy with regard to the Kolno County
Autor: Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/1963
Date: 2016
Źródło: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Marek Cisek, Radosław Korneć. - Siedlce, 2016. - S. 127-141
Abstract: Subwencja jest świadczeniem publicznoprawnym państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Do grona podmiotów uprawnionych do otrzymywania środków w ramach subwencji należą m.in. powiaty. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie subwencji ogólnej dla powiatów oraz ocena jej znaczenia na przykładzie powiatu kolneńskiego. Powiat ten corocznie znajduje się w grupie pięciu powiatów charakteryzujących się najniższymi dochodami podatkowymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a w strukturze jego dochodów subwencja ogólna dla powiatów stanowi ich podstawową część.
Description: The subsidy is the provision of a state for other public entities with non-refundable, general, unconditional and unpaid character. In the group of entities el-igible for funds under the general subsidy are i.a. counties. The aim of this chapter is to present a general subsidy for counties and an assessment of its role on the ex-ample of the Kolno County. This county is annually among five counties character-ized by the lowest income tax per capita and in the structure of the income of the county, the general subsidy for counties is the most essential part

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics