Rola inkubatorów akademickich w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rola inkubatorów akademickich w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Tytuł równoległy: The role of academic incubators in the development of enterpreneurship in Poland
Autor: Multan, Ewa; Walczuk, Konrad
URI: http://hdl.handle.net/11331/1962
Date: 2016
Źródło: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Marek Cisek, Radosław Korneć. - Siedlce, 2016. - S. 99-114
Abstract: W procesie zarządzania uczelniami poszukiwane są różne rozwiązania ukierunkowane na współpracę nauki i biznesu. Jednym z nich jest Inkubator Przedsiębiorczości (IP). Nie jest on instrumentem odpowiednio docenianym w edukacji, szkolnictwie wyższym i środowisku biznesu, a ma istotne znaczenie dla synergii obu stron. Uważa się, że rolą współczesnej uczelni jest nie tylko obserwowanie zmian ekonomiczno-społecznych i dopasowanie procesu nauczania do tych zmian, ale też bycie kreatorem przedsiębiorczości i innowacyjności studentów. Identyfikowanie strategii uczelni w kierunku współpracy nauki i biznesu może mieć istotne znaczenie w pobudzaniu konkurencyjności uczelni oraz szkolnictwa wyższego, a także rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. W niniejszym opracowaniu przedsiębiorczość zostanie przedstawiona w kontekście oceny aktywności młodych zrzeszonych w sieci AIP. Celem podstawowym opracowania było omówienie charakterystyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i analizy sieci AIP w Polsce.
Description: In the process of university management various solutions of science and business collaboration are sought for. Business Incubator is definitely among them. Business Incubator is not fully utilized in education, at universities and in business environment, despite being extremely important in synergies for all sides. Modern university’s role is not only to observe economic and social changes and to adjust learning process to them, yet being creator of entrepreneurship and innovation among students as well. Developing university’s strategy oriented on cooperation be-tween science and business may boost competitive position of university and higher education in general, together with entrepreneurship increase in economy based on knowledge. The following study presents entrepreneurship in the context of youths’ activity evaluation in Student Business Incubators. The main goal of the research was to elaborate on Student Business Incubator characteristic and to analyse in Poland

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics