Organizacje oparte na wiedzy w warunkach nowej gospodarki

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skrzypek, Elżbieta
dc.date.accessioned 2018-05-09T15:47:01Z
dc.date.available 2018-05-09T15:47:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Marek Cisek, Radosław Korneć. - Siedlce, 2016. - S. 11-25 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7051-803-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1960
dc.description Learning organization is characteristic of the new knowledge-based economy. The fundamentals of the new organization are an open information sys-tem, constructive confrontation, team learning and specific organizational culture. Knowledge based organizations manage their knowledges effectively and efficiently. They effectively utilize and multiply their intellectual resources. They effectively co-operate with stakeholders which in turn makes possible knowledge sharing and transfer and adopting good and proven practices. Learning organizations tend to be intelligent organizations which encourage learning and envision learning as value in itself. They are the organizations which pursue and improve their learning process-es through interactions which occur within and beyond the organization. Efficient learning is supported by choosing the best from all available modern blended mod-els and modes of learning pl
dc.description.abstract Organizacje uczące się opisują współczesną gospodarkę opartą na wiedzy. U podstaw ich funkcjonowania leżą takie koncepcje, jak: otwarty system in- formacji, konstruktywne konfrontacje, uczenie się zespołowe i projektowanie wyjątkowych kultur organizacyjnych. Organizacje oparte na wiedzy zarządzają wiedzą efektownie i efektywnie. W pełni korzystają z zasobów intelektualnych i je pomnażają. Maksymalizują zaangażowanie wszystkich interesariuszy, co w konsekwencji ułatwia dzielenie się wiedzą, jej transfer i adaptowanie dobrych, sprawdzonych praktyk. Organizacje uczące się to organizacje inteligentne, promujące uczenie się jako wartość samą w sobie. Aktywnie uczestniczą i wciąż udoskonalają proces uczenia się interakcyjnego, odbywającego się zarówno w organizacji, jak i poza nią. Efektywne uczenie się wspierane jest przez wybór najlepszych z dostępnych mieszanych modeli uczenia się. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Gospodarka oparta na wiedzy pl
dc.subject Organizacja oparta na wiedzy pl
dc.subject Uczenie się pl
dc.subject Knowledge-based economy pl
dc.subject Knowledge-based organization pl
dc.subject Studying pl
dc.title Organizacje oparte na wiedzy w warunkach nowej gospodarki pl
dc.title.alternative Knowledge-based organizations in the new economy pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics