Organizacje oparte na wiedzy w warunkach nowej gospodarki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Organizacje oparte na wiedzy w warunkach nowej gospodarki
Tytuł równoległy: Knowledge-based organizations in the new economy
Autor: Skrzypek, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1960
Date: 2016
Źródło: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Marek Cisek, Radosław Korneć. - Siedlce, 2016. - S. 11-25
Abstract: Organizacje uczące się opisują współczesną gospodarkę opartą na wiedzy. U podstaw ich funkcjonowania leżą takie koncepcje, jak: otwarty system in- formacji, konstruktywne konfrontacje, uczenie się zespołowe i projektowanie wyjątkowych kultur organizacyjnych. Organizacje oparte na wiedzy zarządzają wiedzą efektownie i efektywnie. W pełni korzystają z zasobów intelektualnych i je pomnażają. Maksymalizują zaangażowanie wszystkich interesariuszy, co w konsekwencji ułatwia dzielenie się wiedzą, jej transfer i adaptowanie dobrych, sprawdzonych praktyk. Organizacje uczące się to organizacje inteligentne, promujące uczenie się jako wartość samą w sobie. Aktywnie uczestniczą i wciąż udoskonalają proces uczenia się interakcyjnego, odbywającego się zarówno w organizacji, jak i poza nią. Efektywne uczenie się wspierane jest przez wybór najlepszych z dostępnych mieszanych modeli uczenia się.
Description: Learning organization is characteristic of the new knowledge-based economy. The fundamentals of the new organization are an open information sys-tem, constructive confrontation, team learning and specific organizational culture. Knowledge based organizations manage their knowledges effectively and efficiently. They effectively utilize and multiply their intellectual resources. They effectively co-operate with stakeholders which in turn makes possible knowledge sharing and transfer and adopting good and proven practices. Learning organizations tend to be intelligent organizations which encourage learning and envision learning as value in itself. They are the organizations which pursue and improve their learning process-es through interactions which occur within and beyond the organization. Efficient learning is supported by choosing the best from all available modern blended mod-els and modes of learning

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics