Nowe trendy w konsumpcji jako wyzwanie dla organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nowe trendy w konsumpcji jako wyzwanie dla organizacji
Tytuł równoległy: New trends in consumption as a challenge for organizations
Autor: Szajczyk, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1957
Date: 2016
Źródło: Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku / red. nauk. Janusz Toruński, Marcin Chrząścik. - Siedlce, 2016. - S. 77-85.
Abstract: Celem artykułu jest dokonanie przeglądu trendów obserwowanych we współczesnej konsumpcji, takich jak ekologizacja, serwicyzacja, dematerializacja, indywidualizacja, homogenizacja, heterogenizacja, wirtualizacja i prosumpcja. Jednocześnie w artykule przedstawione zostały zjawiska negatywne towarzyszące współczesnej konsumpcji, takie jak nieracjonalność oraz marnotrawstwo dóbr i energii. Ponadto w artykule znajdują się odniesienia do roli producentów dóbr i dostawców usług, dla których założenia niektórych zjawisk w konsumpcji stoją w sprzeczności przyświecających im celów.
Description: The aim of the article is to review the trends observed in modern consump-tion, such as greening, servitization, dematerialization, individualization, homogeniza-tion, heterogenizacja, virtualization and prosumption. At the same time in the article there were classified the negative phenomena associated with modern consumption, such as irrationality and wastage of goods and energy. In addition, the article includes references to the role of producers of goods and providers of services for which the as-sumptions of some phenomena in the consumption are contrary to their objectives

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics