Współczesne organizacje wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współczesne organizacje wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
Autor: Cielemęcki, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1956
Date: 2015
Źródło: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska. - Siedlce, 2015. - S. 19-28
Abstract: Współczesną gospodarkę charakteryzuje niespotykane tempo zmian zachodzących we wszystkich sferach jej funkcjonowania. Dynamizm tych przeobrażeń oddaje fakt, iż nauka nie zawsze na bieżąco nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości oraz wypracowywaniem terminologii oddającej istotę nowych zjawisk. Między innymi dlatego w litera- turze przełomu XX i XIX wieku zapanował chaos semantyczny odnoszący się do określenia nowego stadium rozwoju gospodarki. „Społeczeństwo postindustrialne” D. Bella, „społeczeństwo postkapitalistyczne” P. Druckera, „trzecia fala” A. Toflera, „nowa gospodarka”, „nowa ekonomia”, „gospodarka elektroniczna” czy wreszcie „gospodarka oparta na wiedzy (GOW)” L. Thurowa – to wybrane pojęcia używane dla określenia nowej epoki w rozwoju gospodarki światowej i społeczeństw. Rozważania dotyczące nazwy obecnego systemu gospodarczego nie są tylko nic nieznaczącą grą słów. W istocie bowiem chodzi o to, aby zidentyfikować główne cechy konstytuujące nowy układ gospodarczy, w którym podejście do zarządzania powinno być inaczej widziane i realizowane. Przecież aby skutecznie zarządzać organizacjami, nie wystarczy jedynie posiadać fachowej wiedzy z określonej dziedziny działania, liczy się również umiejętne odczytywanie symptomów zmian zachodzących w otoczeniu i właściwy sposób reakcji na te przeobrażenia.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics