Zarządzanie wiedzą i zaufaniem w warunkach nowej gospodarki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie wiedzą i zaufaniem w warunkach nowej gospodarki
Autor: Skrzypek, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1955
Date: 2015
Źródło: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska. - Siedlce, 2015. - S. 7-19
Abstract: Przedsiębiorstwo przyszłości powinno przypominać miejsce nieustannej walki, gdzie rozsądni menedżerowie podejmują odpowiednie decyzje oraz dzielą się między sobą swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli umiejętność szybkiego uczenia się stanie się powszechnym wyznacznikiem działania przedsiębiorstwa, wtedy nowatorskie trendy będą zauważalne nie tylko w ramach firm, ale będą równie szybko rozpowszechniały się w całej gospodarce1. W warunkach nowej gospodarki organizacje powinny doceniać rolę zasobów niematerialnych, w tym wiedzy, w procesie doskonalenia zarządzania i poprawy efektywności. Wiedza jako zasób strategiczny staje się ważnym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Wzrasta znaczenie umiejętnego zarządzania procesami związanymi z wiedzą. W pracy przedstawiono miejsce wiedzy w nowej gospodarce opartej na wiedzy, problemy związane z zarządzaniem wiedzą oraz pokazano znaczenie zaufania w procesach zarządzania wiedzą.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics